• +90 (212) 664 8480
  • info@siad.com.tr

 

ETİK İLKELERİMİZ

 

 

  • Suistimal İnceleme Uzmanları görevlerini daima profesyonel bir anlayışla ve gerekli özeni göstererek yerine getirmelidir.
  • Suistimal İnceleme Uzmanları yasadışı, etik dışı veya çıkar çatışması teşkil edebilecek hiçbir faaliyette bulunmamalıdır.
  • Suistimal İnceleme Uzmanları tüm mesleki görevlerini yerine getirirken dürüstlüğü korumaya en üst düzeyde bağlı kalmalı ve sadece uygun mesleki yetkinlikle tamamlanacağı makul bir şekilde öngörülen görevleri kabul etmelidir.
  • Suistimal İnceleme Uzmanları mahkemelerin emirlerine uymalı, sadece doğrulara bağlı kalarak tarafsız ve önyargısız bir şekilde tanıklık etmelidir.
  • Suistimal İnceleme Uzmanları ortaya koydukları herhangi bir fikir için makul bir temel oluşturmak adına, inceleme yaparken kanıtları ve diğer belgeleri edinmelidir. Hiçbir kişi veya tarafın suçluluğu veya masumiyeti hakkında fikir beyan edilmemelidir.
  • Suistimal İnceleme Uzmanları mesleki görevleri sırasında edindikleri gizli bilgileri uygun yetkilendirme olmadan açıklamamalıdır.
  • Suistimal İnceleme Uzmanları, bir inceleme sırasında keşfedilen ve eğer saklanırsa gerçeklerin çarpıtılmasına yol açabilecek, sonuca etkisi olan tüm konuları ortaya koymalıdır.
  •  Suistimal İnceleme Uzmanları kendi talimatları uyarınca gerçekleştirilen profesyonel hizmetlerin yetkinliğini ve etkililiğini daima artırmaya çabalamalıdır.

 

Derneğimiz yukarıda bulunan ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) ve Türkiye temsilcisi USİUD Etik ilkelerini benimsemekte ve bağlı kalmaktadır.