• +90 (212) 664 8480
  • info@siad.com.tr

 

    Değerli Sigortalılar ve Sektör Aktörleri;

   Dünyada olduğu gibi malesef ülkemizde de sigorta suistimalleri ciddi mücadele gerektirir seviyededir. Bu mücadelenin etkin, koordineli olması yanında sigortalıların da bu mücadeleye katılımı zaruridir. Suistimalin yarattığı kayıpların yine sigortalılar tarafından karşılandığı gerçeğinden hareketle, bu mücadelenin geniş bir sahada ve katılımla yapılması amacıyla kurulmuş olan derneğimiz, sizlerin katkı ve talepleriyle güçlenecektir.

 

Aydın ELİDAR 

SİAD Yönetim Kurulu Başkanı