• +90 (212) 664 8480
  • info@siad.com.tr

 Bilindiği üzere öteden beri sigorta şirketleri anlatımını yetersiz bulduğu, hasarla beyanı uyumsuz gördüğü ve benzeri durumlarda talep edilen hasarla ilgili inceleme ihtiyacı duymaktadır. Bu hususta Türk Ticaret Kanunu Sigorta şirketlerine hasar inceleme yetkisi vermektedir.

     Bu işlemler için geçmişte bir çok metod denenmiş ve bir çok defa bu anlamda sigorta şirketleri bünyesinde personel istihdam ederek bu durumu aşmaya çalışmışlardır. Ancak takdir edersiniz ülke genelinde özellikle lokasyona hakim personel istihdamı pek mümkün olmadığından bu işlemler dış firmalar yoluyla yapılmaya başlanmış bugün ekseriya dış firmalarca yürütülen işlemler haline gelmiştir. Bugün ülkemizde çok sayıda firma sigorta şirketleri ile sözleşme karşılığında hasar araştırma işlemleri yapmaktadır.

    Her ne kadar Türk Ticaret Kanunu Sigorta Şirketlerine bir hasar dosyasını inceleme yetkisi verse de bunu yapacak kişilerle ilgili halen yasal bir düzenleme bulunmamaktadır.

    Sigorta hasar işlemleri rutin ve sistematik bir süreç olduğu için hasar zamanı sigortalıyla örneğin oto kaza branşında servis- tamirhane dışında temas eden bir aktör yoktur. Ancak dosyası incelemeye alınan sigortalı araştırmacıyla yüz yüze görüşmektedir. Bu durumda bir çok problem yaşanmaktadır. Araştırma görevlilerinin sigorta tekniğini bilmesi sigortalıyla görüşmelerinde  genel sigorta prensiplerinden vazgeçmemeleri gerekmektedir.

Bu sebeplerden biz araştırma şirketleri uzun bir çalışma ve toplantıların ardından Ocak 2017 tarihinde dernekleşme kararı alarak akabinde Sigorta Araştırmacıları ve Uzmanları Derneğini (SİAD) kurduk.Amacımız toplumda sigorta suistimalinin olumsuz olduğuna ve bu suistimallerin neticede gerçek sigortalıya artı maliyet getirdiğine dair algı çalışmaları yürüterek bu bilinci artırmak,

-Üyelerimize gerek temel sigortacılık gerekse çalışma alanlarına göre pratik ve teorik bilgiler vermek.

-Bu konuda sigortalıdan ya da sigorta şirketlerinden gelecek şikayet ve taleplere göre aksiyon sağlamak.

-Araştırmacı kimliğinin mevzuatta yer almasına dair çalışmalar yürütmek,

-Üyelerimizin, oluşturulan etik ilkelere göre hareket etmelerini sağlamak bu ilkelere uymayan kişi ve kurumların işlemlerden uzaklaştırılmasını temin etmektir.

2017 Haziran ayı içerisinde 21 Araştırmacı personel SBM ve TESEV iş birliği ile yapılan eğitimde sertifikalandırılmıştır. Bugüne kadar yapılan ilk resmi işlem bazında olan bu uygulamanın devamı ve tüm çalışanların sertifikasyon işleminden geçmesini sağlamaya yönelik çabamız devam etmektedir.

Derneğimizin ve üyelerimizin daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmeleri açısından tüm talep ve şikayetler titizlik ile takip edilecektir.